Türk masalları

Facebookta Paylaş

Türk masalları için sayfamızı inceleyin. En güzel Türk masalları sitemizde paylaşılıyor. Yeni ve eski Türk masallarını sitemizden okuyabilirsiniz.

Daha önce “Masal nedir” başlıklı bir yazı paylaşmıştık. Bu yüzden bu sayfamızda masalın tanımı yerine Türk masal tarihi hakkında bilgiler sunacağız. Ayrıca; yabancı masallar hakkında bilgi içinde ekli sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Türk masalları tarihçesi için şimdiye dek kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır dersek yanıltıcı olmaz. Bununla beraber, derlemeler ve sınıflandırmalar için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türk masallarını derleme konusunda ilk çalışma yapan kişi ise Rus Türkoloğu Vasili Radlof’dur. Ayrıca; Albert Wesselski, Friedrich Giese, George Jakob ve Thedor Menzel’de Türk masalları üzerine çalışma yapmış kişilerdir.

Türkiye’de yapılmış ilk çalışma, K.D. imzası ile yayımlanan Türk Masalları olmuştur. Bu çalışmanın yapıldığı eserden ilk defa Ziya Gökalp tarafından bahsedilmiştir. Pertev Naili Boratav ise bu çalışmayı tanıtan kişidir. Türkiye’de masallar üstüne çalışma yapanların öncüsü Pertev Naili Boratav’dır. hocası Wolfram Eberhard ile beraber hazırladıkları; “katalogTypen türkischen Volksmärchen” (Türk Halk Masalları Tipleri) isimli katalog çalışması, Türk masalcılığının en önemli kilometre taşları arasında yer alır.

Hazırlanan bu katalog eser ile 2500 Türk masalı incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde ise 378 masal tipi tespit edilmiştir. Pertev Naili Boratav hocasıyla beraber yaptığı bu katalog çalışmasından evvel, 1955 yılında “Zaman Zaman İçinden”, 1969 yılında ise “Az Gittik, Uz Gittik” adlı eserlerinde Türk masalları hakkında bilgiler ile masallarda ki metinlere yer vermiştir.

Türk masalları hakkında yapılmış bir olan bir başka önemli tasnif çalışması da Amerika’da yayınlanmıştır. Bu çalışma S. Walker ile A. Uysal tarafından yapılmıştır.

Ünlü şair Ziya Gökalp ise önce Küçük Mecmua’da bazı masallara yer vermiştir. Daha sonrasında “Altın Işık” adı ile yayınladığı eserinde bu masalları bir araya toplamıştır. 1961 yılında yayınlanan Billur Köşk Masalları ise Tahir Alangu imzasını taşımaktadır. Bu yayınlanan eserdeki on dört masal, Türkiye Türkçesi ile yayınlanmış olup, bu masalların Eberhard-Boratav Kataloğu ile yapılan çalışmadaki tip numaraları saptanmıştır.

Tahir Alangu bu çalışmasının devamı olarak 1967 yılında Türk masal kültürünün en tanınmış figürleri arasında yer alan Keloğlan Masalları’nı yayımlamıştır.

Türk masalları, geçmişten günümüze sözlü gelenekler ile kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. 19. yüzyıl dönemi ise ise yazıya geçirilme dönemi olmuştur. Türkiye’de halk dilinde derlenmiş olan en eski masal kitabı Billur Köşk’tür.

“Zümrüd-ü anka Kuşu” masalı ise Türkiye’deki en yaygın olarak bilinen masaldır. Bu masal, aynı zamanda Şamanizmin kalıntılarını taşımakta ve eski inanç sistemi Gök Tanrı inanışları ile örülü olma özellikleri taşır. Masaldaki olağanüstü motifler ise gösterge olarak mitsel düşünce yapısının uzantısı olarak dikkat çeker.

Türk masalları tarihi hakkında bu kısa bilgileri sunmuş olduk. Şimdi ise bir liste yapalım ve sitemizde okuyabileceğiniz masallara yer verelim. Listeyi Türk masal kahramanlarının adlarının harf sırasına göre yapacağımız için dönemsel sıralamaları göz ardı edeceğimizi de dip not olarak ilave edelim. Alttaki listede eski Türk masalları ve yeni dönem Türk masalları için en sevilen masallar yer almaktadır. Linkleri tıklayarak ekli sayfalardan masalları okuyabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

Dede Korkut masalları

Keloğlan masalları